Malatya Park Hospital

Malatya Özel Park Hospital kadrosunda 3 adet acil tıp doktoru, 1 adet çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 adet genel cerrahi uzmanı, 2 adet kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,1 adet ortopedi uzmanı, 1 adet nöroloji uzmanı, 1 adet üroloji uzmanı,1 adet beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 1 adet kulak burun boğaz uzmanı, 1 adet göz hastalıkları uzmanı, 2 adet iç hastalıkları, 1 adet radyoloji uzmanı, 1 adet anestezi uzmanı bulunmaktadır.

KURUMSAL

Özel Malatya Park Hastanesi

Gelişen ve değişen teknolojiye uygun, evrensel ilkelerle bağdaşan herkese eşit ve zamanında en üst düzeyde sağlık hizmeti veren bölgenin güven ve saygınlık konusunda önder, kaliteli sağlık hizmeti nedeniyle tercih edilen en iyi özel hastane olmaktır.

Hasta ve çalışanların memnuniyetinin yanı sıra hasta haklarına saygılı, çalışan personel haklarını önemseyen,ekip ruhu içinde, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir, zamanında kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştiren örnek bir kuruluş olmaktır.

 • Hasta ve hasta yakını memnuniyeti odaklı olmak,
 • Çalışan ve yönetim arasında bir bütün oluşturarak yönetim anlayışımızı saygıya dayandırmak,
 • Hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek,
 • Çalışanlarımızın her konuda katılımcı olmalarını sağlamak, fikirlerini söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduklarını benimsetmek,
 • Hasta ve çalışanlarımıza kaliteli ve çağdaş hizmet vermek,
 • Kaliteli hizmet anlayışımızın tüm hasta ve çalışanlarımıza ulaşmasını sağlamak, Gelişen ve değişen teknolojiye uygun, çağdaş ,evrensel ilkelerle bağdaşan, insanımıza layık olduğu sağlık hizmetini sevgi ve güler yüzle yaklaşarak, sorunları çözmeye çalışan, tüm insani gereksinimlere duyarlı , yeniliklere açık ve üretken bir ekip anlayışı sunarak Toplam Kalite Yönetimi Standartlarına duyarlı sürekli iyileştirmeye yönelik uygun lider bir sağlık kurumu olmaktır.

Hastanelerimizde Kalite Yönetiminin Amacı;

 • Tanı ve tedavi sürecine doğrudan veya dolaylı etkisi olan tüm süreçleri standardize etmek,
 • Uluslararası standartlarda, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmak,
 • Uygunsuzlukları oluşmadan önce fark etmek,
 • Hasta ve çalışan güvenliğini sürekli kontrollü şartlar altında tutmak,
 • Hizmet sunum şartlarını belirlemek ve şartları karşılama yeterliliğimizi (performansımızı) sürekli ölçmek,
 • Nitelikli personel istihdam etmek ve sürekli eğitimle gelişimlerini sağlamak,
 • Hastanelerimizde oluşturduğumuz kalite yönetiminin sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmektir.

Kalite Yapılanmamız

Özel Malatya Park  Hastaneleri’nde en doğru kararların alınabilmesi amacıyla tüm çalışanların karar alma mekanizmasına katılımını kolaylaştıran bir yapı organize edilmiştir. Kalite Yönetimi Organizasyon Şeması’nda gösterilen komiteler farklı görev alanlarından ve farklı meslek gruplarından oluşmaktadır. Her süreç alanında uzman kişilerin katkısıyla planlanmakta ve planlandığı şekilde yapılandırılmaktadır. Komiteler tarafından planlanan süreçlerde yürütülen faaliyetlerin arzu edildiği şekilde yürütülüp yürütülmediği göstergeler aracılığıyla izlenmekte, ihtiyaç duyulduğunda gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Kalite Yönetim Direktörlüğümüz

Kalite Direktörlüğümüz Hastanelerimizde yürütülen tüm kalite iyileştirme ve hasta güvenliği faaliyetlerini “Özel Malatya Park Hastanesi” Yönetim Kurulu adını organize etmekle görevli birimdir.Kalite Direktörlüğümüz kalite standartları gereği yapılması gereken tüm faaliyetleri koordine etmekte hem de tüm çalışanlar için gerekli kalite iyileştirme ve hasta güvenliği eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Kalite Ekibimiz

Kaliteden Sorumlu Başhekim OP.DR.Mehmet ZEKİ ÖZEN

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Çelik

Kalite Yönetim Direktörü Berna BOZDAĞ

Faaliyetlerimiz

Doküman Yönetimi

Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Oluşturulan dokümanların (prosedür, protokol, plan, talimat, görev, yetki ve sorumluluklar, form vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Bu faaliyetler de Direktörlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Hastane bilgi sistemi üzerinden erişim sağlanabilen tüm dokümanlar, gerekli görüldüğünde kullanıcılar tarafından “Kontrolsüz Kopya” olarak çıktı alınabilmektedir.

Öz Değerlendirme Faaliyetleri

Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla belirli periyotlarla iç değerlendirmeleri gerçekleştirmek üzere eğitimli bir Öz Değerlendirme Ekibi görevlendirilmiştir. Ekibin gerçekleştirdiği denetimlerden elde edilen bulgular analiz edilerek ilgili Komiteler ile paylaşılmakta ve gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerine karar verilmektedir.

GÜVENLİK RAPORLAMAM SİSTEMİ

Hastalarımız ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla olay bildirimlerinin yapılması ve analiz edilerek önleyici tedbirlerin alınması, yürütmekte olduğumuz programın en önemli parametresidir. Hastanelerimizde gerçekleşen hataların tespit ve takibine yönelik bir “ Güvenlik Raporlama Sistemi” mevcuttur.

Kurul ve Komitelerin Faaliyetleri

Kalite faaliyetlerini yürütmekte olan çalışma gruplarının (Komiteler, İyileştirme Takımları, İç Değerlendirme Ekibi) ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, iletişim ve uyumun sağlanması planlı bir rehberlik hizmetini gerektirmektedir. Bu hizmet kurumumuzda Kalite Direktörlüğü tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim Faaliyetleri

Yürütmekte olduğumuz kalite iyileştirme ve hasta güvenliği programı çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Hem mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza hatırlatılması ihtiyacı birçok eğitim programının yürütülmesini gerektirmektedir. Bu sebeple hastanelerimizde göreve yeni başlayan ve görevleri devam eden personelimiz için Direktörlüğümüz tarafından çeşitli eğitim programları yürütülmektedir. Söz konusu eğitim programları kalite standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Kalite Komitelerimiz

Hastanelerimizde çeşitli görevleri yürütmek üzere komiteler faaliyet göstermektedir. Komitelerin oluşturulmasında ilgili mevzuat ve Sağlıkta Kalite Standart başlıkları dikkate alınmıştır. Aşağıda her komitenin faaliyet alanları belirtilmiştir.

*Hasta Güvenliği Komitesi

*Tesis Güvenliği Komitesi

*Enfeksiyonların Önlenmesi/Kontrolü Komitesi

*Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu)

*Eğitim Komitesi

       Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması 

 

Organizasyon Şeması 

 

 

 

Hastanemizde ziyaret saatleri;

HAFTA İÇİ                                              14.00- 18.00

HAFTA SONU                                           11.00 – 18.00

ERİŞKİN TOĞUN BAKIM                           14.00-14.30

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM                  12:00-13:00 – 16.00-17.00

Ziyaretçi Kuralları;

 • Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu konuda anlayışınız için teşekkür
 • Ziyaretçiler tarafından hastalara dergi ve kitap gibi hediyeler
 • Lütfen canlı çiçek, yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
 • Kesinlikle sigara içmeyiniz.
 • Yataklara oturmayınız.
 • Ziyaretinizi kısa süreli tutunuz.
 • Yerlere çöp atmayınız.
 • Görevlilerin talimatlarına uyunuz.
 • Olumlu ve olumsuz yönlerimizi dilek-şikâyet kutularına yazınız.

 

Refakatçi Kuralları;

 

 • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayınız.
 • Hastaneye ait eşya ve malzemeleri temiz ve düzenli tutunuz.
 • Hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmayınız, gürültü yapmayınız.
 • İlgili Hekim ve hemşire bilgisi dışında hastanızı hastane dışına çıkarmayınız.
 • Hastanız ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber veriniz.

Refakatçi değişimlerinizde hemşireye bilgi veriniz.

KURUMSAL

Sizler İçin Buradayız

Başkanın Mesajı

Türkiye sağlık sektöründe, 1999 yılında ‘Herkes İçin Sağlık’ felsefemizle yola çıktık. ‘Sağlıklı yaşamak, sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalanmak herkesin en temel hakkıdır’ ilkesiyle bu yolda emin adımlarla ilerliyor ve yenilikçi fikirler geliştiriyoruz.

Kalite Yönetim Sistemi

Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek, profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek.

Kişisel Verilerin Korunması

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.