Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Bölüm Hakkında

Özel Malatya Park Hospital’da muayene ve ameliyatlar; refraktif cerrahi, katarakt cerrahisi, glokom, kornea, üvea-retina, vitreoretinal cerrahi, şaşılık, nörooftalmoloji, oküloplastik, kontakt lens konularında deneyimli doktorlar tarafından en ileri muayene ve tetkik cihazları kullanılarak yapılmaktadır.

Göz muayenelerinde Otorefraktokeratometre, Airpuff ve Aplanasyon Tonometreleri (göz tansiyonu ölçümü için), Biyomikroskop, Direkt ve İndirekt Oftalmoskop gibi bilgisayarlı ve manüel ölçme ile değerlendirme cihazları kullanılmakta, hasta bilgileri yine bilgisayar ortamında saklanmaktadır. Gözün tüm ameliyatlarında deneyimli cerrahlar tarafından uygulanan en modern teknikler ve cihazlar kullanılmaktadır. Katarakt ameliyatları hastaların hemen hepsinde damla anestezi ile dikişsiz Fakoemülsifikasyon tekniğiyle yapılmaktadır. Diyabete bağlı ileri görme kaybında pars plana Vitrektomi ile İnternal Limitan Membran soyulması, ileri yaşa bağlı Makula dejeneresansında fotodinamik tedavi ve foveal translokasyon ameliyatları da dahil olmak üzere her türlü komplike vitreoretinal cerrahi, başarıyla gerçekleştirilmektedir. Kornea nakilleri göz bankalarından temin edilen donör kornealar kullanılarak yapılmaktadır.

Glokom (göz tansiyonu), şaşılık ve retina dekolmanı ameliyatları göz için en uygun yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Miyop, astigmat ve hipermetropinin düzeltilmesi için yapılan Excimer Laser uygulamaları, Lasik yöntemiyle ve damla anestezisiyle yapılmaktadır.

Excimer Laser

Korneanın eğiminin değiştirilmesiyle göz numarasının değiştirilebileceği fikri, 25 yıl önce Fyodorov’un ‘çizik’ ameliyatlarını gündeme getirdi. Miyoplarda kornea, elmas bıçaklarla belirli şekillerde çizilerek düzleştiriliyordu. Bu yöntemle alınan nispi memnuniyet daha mükemmel yollar aranmasını gerektirdi. 20 yıl önce araştırıcılar Excimer laser’in 0,25 mikron kalınlıkta ve tutarlılıkla ablasyon (dokuyu adeta buharlaştırarak yok etme) yapabildiğini keşfettiler. Bu konudaki ilerlemeler Excimer laser’in kırma kusurlarını düzeltmekte son derece tutarlı, kontrollü ve güvenilir hale gelmesini sağladı. Dünyada ve ülkemizde yaklaşık 15 yıldır milyonlarca insanın Excimer laser ile kırma kusuru tedavisi gerçekleştirildi. Her laser atımı korneal hücreler arasındaki moleküler bağları çözer. Bu işlem 0,25 mikron kalınlığa kadar duyarlıdır. Excimer laser’de laser ışını, hedeflediği dokuyu hedeflenen kalınlık ve genişlikte ortadan kaldırır ve böylece gözün kırıcılığı istenilen şekilde değiştirilmiş olur. Bu yöntemde göz çizilmediği için basınç değişiklikleri göz bütünlüğünü tehdit etmez. Laserin etkisi sadece korneanın belirli bir bölgesine olacağından, laser gözün görme merkezlerine zarar vermez. Başlangıçta PRK denilen yöntem kullanılırken artık günümüzde gözün durumuna göre Lasik yada Lasek yöntemi uygulanmaktadır. Hangi göze hangi yöntemin uygun olacağı konusu çok önemlidir ve ancak detaylı incelemelerle anlaşılabilir.

Lasik

1994 yılından beri uygulanan bu yöntem, Lasik Excimer Laser’in korneada bir kapak (flep) oluşturularak yapılan şeklidir. Laser yapıldıktan sonra kapak tekrar yerine yatırılır. Lasik yöntemi sayesinde laser sonrası duyulan ağrı çok azalmıştır. Hemen ertesi gün yeterli görmeye kavuşulur. Lasik’te yüksek numaralara da laser imkânı vardır. Korneada belirgin bir leke oluşmaz. Lasik’ten sonra numaranın geri dönmesi nadirdir. Numaranın stabilizasyonu 1 ay içinde tamamlanmış olur. 1 ay sonunda hala gözlük ihtiyacı duyulacak kadar numara artığı varsa mevcut kapak kaldırılıp tekrar laser yapılabilir. Lasik, uygun gözlerde +6,00 hipermetropiden -12,00 numara miyopiye dek başarılı sonuçlar vermektedir. Refraktif cerrahide amaç gözün numarasını azaltmak, mümkünse tamamen gidermektir. Ameliyat sonrası hasta gözlüksüz olarak gözlükle görebildiği kadar görmeye kavuşmuşsa başarılı sonuca ulaşılmış olunur. Excimer laser tedavisi sağlıkla ilgili standartların çok sıkı kurallara olduğu A.B.D.’de FDA onayı almıştır ve bugüne kadar milyonlarca göze Excimer laser uygulanmıştır. Lasik damla anestezisi altında yapılır. Göz kapakları bir ayırıcı ile açılıp hastanın göz kırpması önlenir. Korneanın merkezi işaretlendikten sonra korneada kapak yaratacak olan mikrokeratom göze yerleştirilir. Kapak hazırlanırken keratomun yaptığı basınç nedeniyle 3-4 sn ışık hissi kaybolur. Keratom çıkartıldıktan sonra kapak açılır ve kornea yatağına laser yapılır. Laser işlemi çoğu zaman 1 dakikayı aşmaz. Sonra göz iyice yıkanarak kapak eski yerine yatırılır ve göze yapışması sağlanır. Antibiotikli damla damlatılarak işlem sona erdirilir. Ameliyat sonrası iki gün; hafif yanma, batma, sulanma olabilir. Lasik sonrasında kapağın kırışmaması çok önemlidir. Bu yüzden ilk günler daha önemli olmak üzere 1 ay boyunca gözlerin ovuşturulmaması gereklidir. Kapak kırışıklığı oluşursa kapak hekim tarafından tekrar yerine yerleştirilebilir.

Lasek

Korneası Lasik için yeterli kalınlıkta olmayan hastalara uygulanır. Bu yöntem de damla anestezisi altında yapılır. Hasta laser sırasında bir ağrı hissetmez. Bu yöntemde kornea ön tabakası kaldırılır ve sonra laser yapılır. Laserden sonra kaldırılan tabaka yerine yatırılır ve üzerine kontakt lens konur. Kaldırılan tabaka tekrar kendini tamir edene dek (4-5 gün) kontakt lens yerinde kalır. İlk 1-2 gün hafif ağrı, batma, yanma, kızarıklık olabilir. Görme, ameliyatın ertesi günü düzelmeye başlar. Tamamen düzelme ise, Lasik yöntemine göre daha yavaş ve uzun sürede (genellikle 3-4 hafta) gerçekleşir.