Uz. Dr. Erdal GÖÇMEZ

Dahiliye

Uzm.Dr.Erdal GÖÇMEZ

Doğum yeri ve tarihi                                       :   Malatya 1958

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi                          :   Cerahpaşa Tıp Fakültesi

İhtisas aldığı yer                                              :   İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Katıldığı Seminerler ve aldığı Sertifikalar     :   Hemodiyaliz Uzman Tabipliği